Gyümölcsök gyors lehűtése

By in

Versenyfutás az idővel

Az optimális időben történő betakarítás után a gazdák vagy szövetkezetek által működtetett hűtőházak,
csomagolóházak vagy kereskedelmi központok feladata a gyümölcsök és zöldségek megfelelő
lehűtése és eltárolása a felhasználásig, értékesítésig.

Főbb szempontok

A betakarítás után a termék fajtájának ismeretében jólmegválasztott lehűtési módszerrel, az eljárás előírásszerinti betartásával a termények eltarthatósági idejea többszörösére növelhető, és az értékesítési perióduskitolásával jelentős többletbevétel érthető el.

A megfelelő hűtés kiválasztáshoz az alábbiakat kellismernünk: milyen terményt szeretnénk lehűteni?;mekkora mennyiségben érkezik be?; mikor érkezikbe a termény?; egyszerre nagyobb mennyiséget kellkezelni, vagy el lehet tolni a beérkeztetés időpontját,hogy könnyebb legyen a hűtés és a logisztika?; mibenérkezik be a termény: M10-es, M30-as rekeszbenrakatolva, vagy konténerben és mekkorák a rakatok?A kapacitást minden esetben a csúcsterhelésre kellméretezni.

A gyorshűtést az alábbi eljárásokkal lehet biztosítani:

  1. kényszerített légáramlattal történő hűtés (FAC),
  2. vákuum hűtés,
  3. vizes hűtés.
Mire ügyeljünk gyorshűtésnél?

A hűtési eljárások közül most a kényszerített légáramlattaltörténő gyorshűtést szeretnénk bemutatni.Miért is kell a gyorshűtés? A zöldségek, gyümölcsökéletciklusa szerint a szüretet követően az érési folyamatnem áll le, hanem folytatódik. A gyümölcs szedéskorihőmérsékletét minél gyorsabban a tárolásihőmérsékletre kell csökkentenünk. Az eközben elteltidőt kell a lehető legkevesebbre lecsökkentenünk, figyelembevéve, hogy a gyümölcsön ne legyenek alehűtés közben fagyási sérülések. Úgy a lehűtés alatt,mint a hőmérséklet szinten tartásának időtartamaalatt a gyümölcsöt érintő légáram hőmérséklete seholse legyen kisebb a gyümölcsfajta szempontjábólmegállapított veszélyes, minimális értéknél.

Gyümölcsök gyors lehűtése – versenyfutás az idővel

A betárolás alatt a legnagyobb hő elvitelére akkor adódiklehetőség, ha a hűtött légáram – az ellenáramúhőcserélők elvének megfelelően – a rakatok légjáratainát jut vissza a léghűtőkbe. Ahhoz, hogy a gyümölcshőmérsékletét egyenletesen csökkentsük, a hideg levegőnekkörbe kell járnia azt minél nagyobb felületen.Az elpárologtató által kifújt hideg levegőt kényszerítenikell, hogy körbevegye, körüljárja a gyümölcsöt. Arakatok között viszont kell egy széles légjáratot hagynunk,ami biztosítja a levegő egyenletes visszajutásátés egyenletes légáramlást mindenhol, így a terménynem szárad ki, és nem romlik a minősége.

A rakatok tetejét egy ponyva segítségével kell lezárnunk,ami biztosítja, hogy a levegő ne a legrövidebbúton jusson vissza, hanem elérje a legtávolabbi pontotis. Célszerű a raklapok alján lévő réseket is lezárnunka jobb energia hatékonyság és a gyorsabb ésegyenletesebb lehűtés, légáramlás miatt. Célszerű atároló, hordozóládákat, dobozokat úgy megválasztani,hogy már a szedéskor a végleges dobozba kerüljenek,aminek az oldala perforált.

Tervezhetőség, piacképesség

A lehűtési idő jelentősen függ a termék csomagolásától,a rakatképzéstől, és az alkalmazott légsebességtőlis. A légsebesség ajánlott értéke 4-6m/s. Ezzel a hűtési módszerrel minden zöldségfélétés gyümölcsöt tudunk hűteni, előnyös lehet a levegőnedvesítése a hűtési folyamat során, így a lehűtésiidő csökkenthető és kevesebb lesz az apadásiveszteség is. A gyorshűtéssel a friss piacra szánttermények nagy része lehűthető. Előnye, hogy azígy lehűtött zöldség vagy gyümölcs polcállóságaakár napokkal, hetekkel is megnövelhető. Példáulaz étkezési meggy esetében, ha a szedéstől számított12 óra múlva éri el a tárolási hőmérsékletét,akkor a polcállósága 8-10 nap. Amennyiben 4 óránbelül elérjük a tárolási hőmérsékletet a polcon tarthatóság28 napra növekszik.

Gyümölcsök gyors lehűtése – versenyfutás az idővel

 

Az értékesítés folyamat tervezhetőbbé válik. Elkerülhető,hogy a szedési és érési csúcsok idején, amikormindenhol nagy mennyiségben áll rendelkezésrea termény, kényszerértékesítést kelljen végrehajtanunk.Az esősebb időben, vagy a szezon végén előnyünklehet a többi termelővel szemben egy megfelelőenlehűtött, tárolt termékkel a piacon, amikor máraz árak ismét emelkednek, és fellép a hiány állapota.