A megvalósult appleasure Magyarországon

By in

Az elmúlt években lehetőségünk volt bemutatni az almatárolás elemeit, paramétereit, és a tárolók követelményeit, amely a hosszú távú almatárolást biztosítja. Többször foglalkoztunk már a hűtési rendszerekkel, a kamrák gázzárásával, és a légösszetétel-módosításokkal. Hosszas tanulmányainkat, feljegyzéseinket, tapasztalatainkat összegezve elindultunk egy fejlesztési irányvonalon, amelynek a célja az volt, hogy megalkossuk a legjobb tárolási rendszert, amely figyelembe veszi a betárolási paramétereket, és ezáltal a vezérlés ennek megfelelően kontrolálja a kamrán belüli folyamatokat.

 

Kíméletes gyorsaság

A tárolás során több mindent várunk el az adott rendszertől. Nézzük időrendben ezeket! Szüret idején a kamrába betároláskor a hűtőrendszernek különféle tényezők – mint például a relatív nedvességtartalom (tényszerű és tárolásnál elvárt); a külső hőmérséklet; az áru felületi és maghőmérséklete; pillanatnyi légzésintenzitás; stb – függvényében produkálni kell egy kíméletes, de határozott és gyors lehűtést.

A lehűtés a szüret és a betárolás időigénye alapján szakaszos. A szakaszok időbeli elhatárolódásán túl a felsorolt tényezők is folyamatosan változnak a hűtési, illetve az időjárási hatásoknak megfelelően. A hűtési rendszernek ezt a teljesítményváltozást kellett lekövetnie, amely a szakaszok miatt a kamrában keletkező teljes hűtési igény 5%-át vagy akár a nagyobb betárolási mennyiségnél 100%-át kell leadni az igénynek megfelelően.

A kíméletes lehűtésnél az appleasure (a szellemes szójáték az alma [apple] és az öröm [pleasure] angol szavak öszszetételéből ered – a szerk.) vezérlés figyelembe veszi a betárolt gyümölcs hőmérsékletét, a hő elvonásra használt elpárologtatók által kifújt levegő hőmérsékletét és a kamrában lévő légmozgást, szélsebességet ehhez az értéknek megfelelően állítja be, amely biztosítja a magas páratartalmat és az intenzív lehűtést is. Ezáltal biztosítva a kisebb nedvességvesztést a gyümölcsben. Hogy miért is van szükség erre a lehűtésre? Érdekes adat, hogy a tárolási ciklus során a gyümölcsök nedvességvesztése nem egyenletes. A teljes elvesztett víz mennyiség 7080%-át a lehűtéskor távozik a gyümölcsből, a fennmaradó rész pedig a hónapokig tartó tárolás alatt.

 

Kiegyenlítődés, ellenőrzés, beavatkozás

Ahogy a lehűtési ciklus véget ért, a rendszer automatikusan átáll a tárolási ciklusnak megfelelő paraméterekre. Az első időben meg kell pihentetni a gyümölcsöt, hogy a lehűtés okozta stressz hatására a lehető legkevesebb kémiai és az ez által generált biológiai folyamat induljon el, illetve ezek a folyamatok az úgynevezett „kiegyenlítődéssel” visszatérjenek a tárolás szempontjából ideálisnak tartott állapotba. Egy picit engednünk kell a tárolt fajta, fajták igénye szerint.

A „kiegyenlítődéssel” megkezdődhet a tárolásra való felkészülés, ami kb. azt jelenti, hogy megismertetjük, megtanítjuk a gyümölcsöknek elfogadni a rájuk váró tárolási körülményeket. Ez a rész az intenzív ellenőrzés és beavatkozás időszaka. A „tanulási” folyamat valamennyi eddig megemlített tényezők egymáshoz való viszonyától függ, de tapasztalatok alapján nem haladja meg az egyhetes időtartamot.

A fajtához tartozó tárolási paraméterekkel – légáramlási sebesség; hőmérséklet; relatív nedvességtartalom – való üzemelés mellett ilyenkor nyílik lehetőség a légtér szabályozásának megkezdésére. Az alma a kamrában történő utóérése során – amit mi a beavatkozásunkkal szeretnénk lassítani – az életfunkcióinak megfelelően lélegzik. A légzési egyenletből könnyedén meghatározható a felhasznált O(oxigén) és a termelt CO2 (széndioxid) mennyisége. Az Oszint csökkentésével a légzés lassításán keresztül tudjuk az életfunkciókat lassítani a hosszú távú tárolás érdekében. Az O2-szint csökkentését a legegyszerűbben N2 (nitrogén) beadagolásával érjük el egy alsó közeli O2 értékig, amit tovább „etetünk” az almával a tárolt fajtához igazított, meghatározott szintig. A csökkenő CO2-termeléssel arányosan csökken az alma hőterhelése, így a tároláshoz szükséges hűtőenergia-igény is csökken, amit fokozatmentesen kell lekövetnie a hűtési rendszernek.

A tárolási ciklusban fontos, hogy a hőlengések minimálisak legyenek. Ennek érdekében a tárolók hőmérséklet ingadozását minimalizálni kell. Mi okozhat ingadozást? Egyrészt az alma érési hője, másrészt a kamrában lévő hőforrások (elpárologtatók elektromos leolvasztása, világítás).

A rendszer fejlesztése során figyelembe véve az alma éréshőjének hatását a maghőmérsékletre, a rendszer maximálisan 0,5 fokos ingadozást enged meg a rendszernek. A külső hőforrások kiküszöbölésére pedig a lehűtési ciklus után nem használja a leolvasztáshoz szükséges külsőhő-bevitelt.

 

Eredményes üzemelés

A megvalósított appleasure rendszer túllép az eddig megismert szabályozás, vezérlés és felügyelet fogalmakon. Az eddig érvényes tervezési irányelveket átlépve, a betárolt termény életfunkcióinak szinte másodpercenkénti érzékelésén, majd értékelésén alapuló, úgynevezett keresztirányú szabályozást valósít meg. Az alkalmazási elvárás megkövetelte, hogy a fentiekben említett folyamatos érzékelésen és értékelésen túl bizonyos állandó értékeket és belőlük fakadó összefüggéseket programozáskor meghatározzunk. Az appleasure rendszer ezeket referenciaként használja működése közben. Az állandó értékek a fajtákhoz, termőfajtákhoz és időjárási viszonyaikhoz tartoznak. Előreláthatólag a betáplált adatokat fajta vonatkozásában 3-5 éves ciklusban, míg időjárás vonatkozásában 8-10 éves ciklusban kell felülvizsgálni.

A folyamatosan értékelt adatok a programozott referenciákhoz viszonyítása adja a vezérlés bemeneti jelét, mely a közös vezérlési rendszerben kapja a döntést az üzemi beavatkozásra. Figyelembe veszi a tárolási ciklusban a gyümölcsök légzés intenzitását és igényeit. A gyümölcsöket körülvevő légérben megtalálható gázok különböző fajsúlyt képviselnek ezért a tárolás közbeni gázzárványok amelyek az adott részen jelentős minőségromlást okoznának a légtér megfelelő számú átmozgatásával kiküszöbölésre kerülnek. Az általunk kialakított appleasure vezérlés az idei tárolási szezonban már eredményesen üzemel, több ezer tonna kiváló minőségű almát biztosítva a kereskedelmi piacra.

https://agraragazat.hu/hir/megvalosult-appleasure-magyarorszagon