Újdonságok az almatárolásban

By in

Többször foglalkoztunk már a modern almatárolás különböző elemeinek bemutatásával. Foglalkoztunk a tökéletes tárolók méretezésével, a gázzárt terek kialakításával, a szabályos rakatképzés megismertetésével. Foglalkoztunk már a tárolt gyümölcsök szempontjából legtökéletesebb hűtéstechnikai rendszerekkel és a szabályozott légterű kamrák gépészetének elemeivel. Mindezeken túlmenően szeretnénk bemutatni olyan újdonságokat, amelyek az alma tárolhatóságát és a megfelelő minőségét biztosítják.

 

ULO: előny és hátrány

Sokan ismerik az ULO (ultra low oxigen = ultra alacsony oxigénszint) kifejezést, amely az alma élettani folyamatait befolyásolja a tárolás során. A megfelelő hűtéssel párosítva a rendszer az alma légzési intenzitását csökkenti, aminek következtében a pára kibocsátása és az utóérési folyamatok lelassulnak, a gyümölcsben lévő cukrok csak lassan bomlanak el, ezáltal javítva a tárolhatóságot. A rendszer a térben lévő oxigén- és széndioxidszintet figyeli, és ezeknek az értékeknek a függvényében avatkozik be. A beállított oxigénszint sokkal magasabb, mint a gyümölcs tárolása során lehető kritikus szint a mérési idők és pontatlanságok miatt. Lassabb reakcióidővel és lassabb beavatkozásokkal lehet a kért szinteket tartani. Így kerülhető el az alma tárolása során, hogy ne alkoholos erjedés zajlódjon le a kamrában. Az ULO-rendszer hátránya, hogy a beállított értékeket tapasztalati úton tudjuk megadni a vezérlésnek, amely nem veszi figyelembe az alma állapotát, élettanát, érettségét.

 

Klorofillmérés

Az ULO tárolás során felvetődő kérdéseket vizsgálva (hogyan lehet a légzési intenzitást még jobban csökkenteni?; hogy lehet a szabályozást és a beavatkozást pontosítani, gyorsítani?) fejlesztették ki azt a gyümölcsmegfigyelő rendszert, amely a gyümölcsök klorofillszintjének változását méri, és ennek függvényében szabályozza a tároló térben az oxigén- és a széndioxidszintet. Hogy miért a klorofillszintet veszik alapul? A válasz egyszerű: az alma klorofill-kibocsájtása folyamatosan változik, gyorsan követve a környezeti hatásokat.

Az új fejlesztések eredményeként azt a vékony határvonalat tartják fent, amely az aerob és az anaerob légzés között található. Ennek a folyamatnak a szabályozására alkalmas a fent említett rendszer, az alábbi módon: a gyümölcsökben a légtér változásának hatására a klorofil szint is változik. A klorofil szint mérésével, akár 10 másodpercenkénti detektálásával figyelemmel tudjuk kísérni a kamrán belül lezajló folyamatokat, és a megfelelő gázösszetételt tudja a rendszer beállítani a mérési adatok alapján. Ennek a folyamatnak az eredményeként a gyümölcsök:

  • rendkívül alacsony súlyveszteséggel tárolhatók,
  • polcon tarthatóságuk növekszik,
  • megőrizzük a betároláskor meglévő minőséget,
  • csökken a scaldosodás,
  • információt kapunk a gyümölcs állapotáról (milyen a pillanatnyi minőség, mikor kell értékesíteni, és milyen stressz érte a gyümölcsöt).

Ennek a technológiának előnye, hogy az alma tárolása során az alma valós élettanát veszi figyelembe, amelyet befolyásolhat a szüret ideje és a gyümölcs érettségi foka, valamint a szedés előtti állapotok, stresszhelyzetek.

 

Az etilénszint csökkentése

A klorofillmérésen és az így meghatározott oxigén- és széndioxidszint meghatározásán kívül az alma érési folyamata során keletkezik etilén is, amely szintén a tárolást és az érést befolyásolja.

Etilén konverter
Etilén konverter

Az alma érése során etilén szabadul fel, amely gyorsítja az érési folyamatot, így egy öngerjesztő folyamat keletkezik a tárolótéren belül. Minél több az almánk, annál több etilén keletkezik, minél magasabb az etilén koncentrációja a térben, az érési folyamat annál gyorsabban zajlik le, és megy végbe. A tárolás során alkalmaznak olyan technológiákat, amelyek egy vegyület hatására az etilén-megkötő receptorokat telítik, ennek hatására csökken az etiléntermelés, és az öngerjesztő folyamat lelassul. Ennek a technológiának biztosít alternatívát az etilén-konverter. A tárolástechnológiai fejlesztések eljutottak arra a szintre, hogy az etilénszintet tudjuk csökkenteni külső megoldással is. A tárológáz összetételét csővezetéken kivezetjük az etilénkonverterbe, amely az etilén szintet lecsökkenti 1 ppb (0.0000001%) értékre anélkül, hogy vegyszereket alkalmaznánk. Ez a megoldás környezetbaráttá teszi az eljárást. A kifejlesztett eszköz rendkívül kevés energiát fogyaszt a tárolási ciklus alatt.

A fent említett technológiákat alkalmazhatjuk külön-külön és együttesen is. Az együttes alkalmazásának az eredményeképpen jelentős piaci előnyre és plusz profitra tehetünk szert a konkurens cégekkel szemben, a megfelelő időben történő értékesítés és a tárolási idő nyújtása, illetve a szüretkori minőség megőrzése révén.

https://agraragazat.hu/hir/ujdonsagok-almatarolasban