Profit maximalizálás

By in

A modern hűtőházak méretezésének alapjai

Szétnézve Magyarországon sajnos nem megfelelő képet kaptunk a meglévő hűtőházakról, vagy az annak mon-dott létesítményekről. A látott kép eléggé siralmas, a hűtési méretezés és a tárolók állapota nem megfelelő, ezért a hazánkban megtermelt nagyon jó minőségű zöldség és gyümölcs a tárolást követően már nem megfele-lő állapotban és minőségben kerül értékesítésre. Ez pedig jelentős mértékben rontja a hazai termelés megítélé-sét, a piacot és az elérhető profitot. 

Kiváló adottságok

Mint tudjuk, országunk adottságai kiválóak a zöldség-és gyümölcstermesztéshez. Beltartalmi értékben gaz-dag és zamatos terményeket lehet előállítani, ame-lyeknek meg van a fizetőképes piaca, de amíg a táro-lás során a gyümölcs állaga és kinézete jelentősen romlik, addig ezeken a piacokon nem keresik azokat a gyümölcsöket, amiknek a külleme és polcállósága nem megfelelő.

Profitmaximalizalas

 

Elengedhetetlen szemléletváltás

Ahhoz, hogy olyan minőségi árut tudjunk a kereskedőkhöz eljuttatni, amit szívesen árusítanak, és a vásárlóik keresik, ahhoz elsősorban szemléletváltásra van szükség: nem a hűtéstechnika technikai színvonalán kell spórolni, hanem egy megfelelően méretezett és kialakított hűtési rendszer lehetőségét kell biztosítani a magas minőséget kereső és a hozzá tartozó árszintet elfogadó fizetőképes piacon való megjelenésre. A jól megtervezett hűtőház kisebb energiafogyasztásával és kisebb tárolási veszteségekkel pár év alatt behozza a plusz beruházási költségeket.

Például az alma esetében az így tervezett és épített rendszerrel a tárolási veszteség a Magyarországon átlagos 9-10%-os értékhez képest 1,5- 2%. Ez egy példával bemutatva: 1000 tonnás hosszú távú tárolás esetén az átlag veszteség, ami mind tömegben és átmérőben is jelentkezik, 9%-os apadást figyelembe véve a veszteség 90 tonna, míg a javasolt technológiával 2%, azaz 20 tonna. A különbség 70 tonna áru, melynek felvásárlási ára a tavaszi kitároláskor magasabb, mint ősszel: átlagos értéken, 100 Ft/kg áron számolva, (70.000 kg alma) 7.000.000 Ft/év plusz profitot jelent.

 

Rendszerkialakítás szempontjai

Ahhoz hogy ilyen rendszert tudjunk kialakítani, az alábbiakat kell figyelembe venni: Elsődlegesen meg kell határoznunk a feladatot, amire a hűtőházat szeretnénk elkészíteni. Ehhez számba kell venni, hogy milyen terményeket mennyi ideig szeretnénk hűteni, illetve hogy lehűtésre is, vagy csak hűtött állapotban való tárolásra kell számítani. Beszélhetünk hosszú és rövidtávú tárolásról. A rövid¬távú tárolás lehet pár óra vagy néhány nap is míg a frissen szedett gyümölcsöt elszállítják. Hosszú távú tárolás alatt pedig a 90 napnál hosszabb tárolást értjük

Profitmaximalizalas

Tárolók méretezési paraméterei

Méreteznünk kell a tárolókat is, melyeknek alapelveit egy szabvány rögzíti.
A méretezés során az alábbi paraméterekre kell figyelmet fordítanunk, hogy egy modern és megfelelő rendszert kapjunk végeredményként:

  • A kamrák méretei: figyelembe véve a rekeszek, raklapok tartályládák méreteit és a megfelelő lég-réseket.
  • Megfelelő rakatképzés: a megtöltött kamrán belül is ideális legyen a légmozgás és minden pontot át tudjon járni a hűtött levegő.
  • Hőszigetelés: amely befolyásolja az energiafo-gyasztásunkat és energiahatékonyságunkat.
  • A légáramoltatás: milyen légsebességnek kell ki-alakulnia az optimális hűtés eléréséhez.
  • Páratartalom: a gyümölcsök és zöldségek minősé¬gének és állagának megőrzéséhez.
  • A megfelelően méretezett hűtési rendszer: optimá¬lis energiafogyasztás mellett biztosítja a megfelelő hőfokokat és léghőmérsékletet.
  • Szabályozott légtér esetén (ULO, DCA, ACS rend-szerek) a légzárás és a légösszetétel szabályozás.
  • A kamrák elhelyezése a térben, figyelve a targon-ca- és gyalogosközlekedésre.
  • Manipulációs tér méretezése: optimalizálva a válo¬gató és csomagoló gépek helyigényéhez, egy komplex egység kialakításához.
 
Csak üzembiztosan

A tervezés és a kivitelezés után fontos a fenntartás és a karbantartás is, ami jelentős üzembiztonságot ga¬rantál. Minden műszaki eszköznek, gépnek van egy kötelező felülvizsgálata, ezt a rakodógépek esetén emelőgépnaplónak hívjuk, a traktorok és járművek esetén pedig műszaki vizsgának. A legszakszerűbben megtervezett és kivitelezett hűtési rendszereknek is szükségük van az évenkénti felülvizsgálatra és kar¬bantartásra a hatékony, üzembiztos és energiataka¬rékos működéshez.

https://agraragazat.hu/cikk/profitmaximalizalas